PRIVAATSUSPOLIITIKA

Palun loe käesolevad Privaatsustingimused hoolega läbi enne, kui asud kasutama veebipoodi, veebipoe funktsioone või teenust. Privaatsustingimused on Kliendi ja Fairfood OÜ (edaspidi Fairfood) vahelise Lepingu ning Müügitingimuste lahutamatuks osaks.

1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

1.1. Fairfood kogub ja töötleb Kliendi järgnevaid isikuandmeid:

1.1.1. Kliendi ees- ning perekonnanimi;

1.1.2. Kliendi e-posti aadress;

1.1.3. Kliendi telefoninumber;

1.1.4. Kliendi aadress;

1.1.5. Kliendi ning Fairfood vaheline infovahetus;

1.1.6. Kliendi IP aadress;

2. Küpsiste kasutamine veebipoes

2.1. Fairfood kasutab Veebilehe liikluse optimeerimiseks ning Klientide Veebilehe kasutuse analüüsimiseks küpsiseid. Kui Klient ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui Klient Veebipoodi külastab.

2.2. Fairfood kasutab järgnevat liiki küpsiseid:

2.2.1. Google Analytics küpsiseid kasutatakse Kliendi käitumist analüüsides Veebilehe täiustamiseks. Need küpsised annavad Fairfood’le teavet Veebilehe Klientide arvu kohta, lehekülgede kohta, mida nad külastavad ning kogu Veebilehel veedetud aja kestuse kohta. Kogu küpsiste abil kogutud informatsioon liidetakse kokku teistelt Klientidelt saadud sarnase informatsiooniga ning on seetõttu anonüümne. Fairfood ei tuvasta üksikuid kasutajaid.

2.2.2. Sessiooniküpsiseid kasutatakse Veebilehe funktsionaalsuse säilitamiseks. See võimaldab Fairfood ‘l ühendada Kliendi tegevused veebilehitseja sessiooniga, mis algab ja lõpeb vastavalt siis, kui Klient oma veebilehitseja akna avab ja sulgeb. Sessiooniküpsis koosneb ajutisest informatsioonist ning kustutatakse siis, kui Klient oma veebilehitsejast lahkub.

2.3. Kliendi eelneval nõusolekul kasutab Fairfood järgnevaid küpsiseid:

2.3.1. Facebook Pixel küpsiseid kasutab Fairfood Facebook’i vahendusel Kliendile reklaami suunamiseks ning reklaamivoo analüüsimiseks, mis omakorda toob kaasa Kliendi veebiliikluse jälgimise Facebook’i poolt.

2.4. Kliendil on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui Klient eelistab küpsiseid mitte saada, võib Klient seadistada veebilehitseja viisil, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk

3.1. Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes Teenuse osutamise, Teenuse osutamise võimaldamise, ning Veebipoe kasutamise võimaldamise eesmärgil, muuhulgas järgnevalt nimetatud eesmärkidel:

3.1.1. veebipoes esitatud tellimuse täitmine;

3.1.2. veebipoe kliendi suhete haldamine ning suhtlus kliendiga;

3.1.3. müügi- ja kliendibaasi analüütika koostamine ning uurimine;

3.1.4. veebipoe kasutusmugavuse ja teenuste arendamine;

3.1.5. veebipoe kasutusmugavuse arendamine tulenevalt küpsiste talletatud andmetest.

4. Isikuandmete töötlemise viis

4.1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes ulatuses, mis on Fairfood ‘le teatavaks saanud Veebipoe ostuprotsessi vahendusel, esitatud tellimuse ettevalmistamise ja täitmise kaudu.

4.2. Kogutud isikuandmeid talletatakse ning säilitatakse üksnes käesoleva dokumendi punktis 5 nimetatud eesmärkidel.

5. Isikuandmete säilitamine ning kaitse

5.1. Kõiki Kliendi kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

5.2. Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida Fairfood kasutab Lepingu täitmiseks ning Lepingu täitmise tagamiseks säilitatakse kuni 3 aastat alates vastavate isikuandmete jõudmisest Fairfood ’i käsutusse. Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.

5.3. Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes Fairfood ’i töötajatel ning juhtorganite liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid Teenuse osutamise ning Veebipoe haldamisega seonduvalt.

5.4. Tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest võib Fairfood ‘l olla täiendavaid kohustusi säilitada teatud isikuandmeid.

6. Isikuandmete jagamine

6.1. Fairfood ei avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatutud järgnevatel juhtudel:

6.1.1. Teenuse osutamise tarbeks (veebipoes esitatud tellimuse kohaletoimetamiseks) edastatakse Fairfood lepingulisele koostööpartnerile Omniva/Itella pakikaart, millele on märgitud ainult esmavajalikud isikuandmed;

6.1.2. Tellimuse tarne tarbeks edastatakse Kliendi isikuandmed Omniva/Itella iseteeninduse keskkonda, et luua pakikaart, millega tarnitakse tooted Kliendile;

6.1.3. Maksete teostamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed volitatud makse töötlejale, Maksekeskus AS-le.

6.1.4. Lepingu täitmise tagamiseks;

7. Kliendi õigused seoses isikuandmetega

7.1. Kliendil on õigus saada juurdepääs tema kohta kogutavatele ning töödeldavatele isikuandmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

7.2. Kui isikuandmete töötlemine on kohalduva õiguse kohaselt keelatud, on Kliendil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja töödeldavate isikuandmete sulgemist või kustutamist.

7.3. Kui isikuandmete töötlemisel rikutakse Kliendi õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.

7.4. Kui Kliendi õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on Kliendil õigus nõuda talle seeläbi tekitatud kahju hüvitamist.

7.5. Kõikide küsimuste korral, mis Kliendil tekivad seoses tema isikuandmete töötlemisega ning käesolevate Privaatsustingimustega, palume meiega ühendust võtta saates e-kirja aadressile info (ät) premiostore.eu

SUUNDU POODI