Vaata meie lugu

PREMIO kontseptsioon on uudne, ainulaadne ja teaduspõhine. PREMIO sündis soovist võimaldada inimestel tutvuda maailma absoluutsesse tippu kuuluvate teaduspõhiste preparaatidega (uue põlvkonna tipp-toetusained), osta neid mugavalt ja turvaliselt ning aidata populariseerida seda osa tippteadusest, mis tegeleb taoliste tipp-preparaatide teaduspõhise arendamise ja uuringutega.

PREMIO põhineb kolmel üliolulisel alustalal:

uue põlvkonna preparaatide (toimeainete) teaduslik usaldusväärsus
on tagatud teadustootjate patentidega

just selle konkreetse preparaadiga tehtud erinevate teadus- ning kliiniliste uuringutega (mis on ka avaldatud rahvusvahelistes teadusväljaannetes) tõestatud toimed

PREMIO portfelli tooted on originaalid, st toimeainet ei segata kokku teiste ainetega mingiteks kompleksideks (kompleksidel pole publitseeritud kliinilisi uuringuid, lisandused segavad tõendatud toimeaine toimet, võimalikud on ohutuse jne probleemid), rahvusvaheliste konkursside auhinnad

Ainulaadses PREMIO teadusportfellis on patenteeritud nüüdistehnoloogiate abil loodud uue põlvkonna efektiivsed tipp-toetusained (maailma tipp-preparaadid). Tohutust hulgast nn. toidulisanditest eristab neid see, et vaid tipp-preparaadid vastavad kõikidele järgmistele teadus-kliinilistele nõuetele:

 • teadus-tootjate innovaatilised patenteeritud tehnoloogiad tagavad võrreldes teistega toimeaine parima püsivuse ja imendumiseks sobivaimate mõõtmete ja omadustega osakesed (nt sõna “liposomaalne” on sisutühi müügiloosung, kui puudub info millise patenteeritud tehnoloogiaga on see loodud ja mis meetoditega on saadud väljund ka tõendatud, jne.)
 • just antud preparaadi tõendatud teadus-põhisus

  1. rahvusvahelistes teadusajakirjades avaldatud antud preparaadi väga head imendumist tõendavad uuringud
  2. rahvusvahelistes teadusajakirjades avaldatud antud preparaadi kasutamise efektiivsuse ja ohutuse uuringud
  3. rahvusvahelistes teadusajakirjades avaldatud antud preparaadi kliinilised uuringud
  4. innovaatilise tehnoloogia ja/või selle abil saadud antud toote/toimeaine auhinnad rahvusvahelistelt konkurssidelt
 • Toimeained saame lepingutega otse rahvusvaheliselt valideeritud tippteadusega tegelevatelt tipptootjatelt (täpne info kodulehel). See on väga tähtis, sest kui müüakse toodet, millel pole toimekomponentide täpset päritolu, pole tootel sisugarantiid sest odava hinnaga “toimeaineid” pakuvad nn hulgimüüjad. PREMIO ei osta hulgimüüjatelt, kõik läbib süsteemse ekspertiisi, sh autentsed sertifikaadid ja meie soovitud muu teadusinfo (toimeainete vorm, jpm), tootja peab suutma vastata ka meie teaduspõhistele lisaküsimustele.
Suundu poodi

Kõige loetletu tagamiseks alustas PREMIO koostööd

selliste maailma juhtivate biotehnoloogia ettevõtetega nagu Pharmako Biotechnologies, Chromadex jt., mille meeskonna töös osalevad muuhulgas ka keemia alal Nobeli preemia pälvinud teadlased Roger Kornberg ja Sir John Walker. Meie rahvusvahelised partnerid on aastakümneid panustanud ning pühendunud erinevatele uurimissuundadele, olgu selleks siis healthy ageing toetamisele või ainete imendumise- ja biosaadavuse parendamisele.

PREMIO portfelli kuuluvate toodete valikut juhib

sõltumatu ning rahvusvaheliselt kompetentne teaduskomitee, eesotsas riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija, väga hinnatud arstiteadlase ja meditsiinilise biokeemia professori Mihkel Zilmer ‘ga. Kõik PREMIO kaubamärki kandvad tooted toetuvad meie kolmele alustalale ning on heaks kiidetud põhjaliku analüüsi alusel teaduskomitee poolt. Hangime oma toodetes kasutatavad innovatiivsed komponendid otse tootjatelt/patentide omanikelt, me ei kasuta vahendajaid. Eestis teeme koostööd Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnaga.

TEADUSKOMITEE JUHTLIIKMED

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

/pilt digitaalselt allkirjastatud/

Mihkel Zilmer

Meditsiinilise biokeemia professor, arstiteadlane

Eesti teadusinfosüsteem

Jaan Eha

Akadeemik, kardioloogia professor

EESTI TEADUSINFOSÜSTEEM

/pilt digitaalselt allkirjastatud/

Tutvu kindlasti meie tipp-preparaatidega kui soovid:

 

 • toetada füüsilist ja vaimset võimekust;

 • leevendada krooniliste haigustega kaasnevaid vaevusi;

 • toetada organismi ainevahetuslikku, põletikevastast ja immunoloogilist võimekust;

 • soodustada haigusest (sh. COVID) /operatsioonist taastumist;

 • kompenseerida nüüdistingimustes tekkivaid mõnede toitainete puudujääke;

 • mõjutada enneaegset vananemist;

SUUNDU POODI

Et võimalikult tervena elatud aastaid oleks rohkem!